Lene Stangnes

Sørgarden Biodynamisk mat

Opplev biodynamisk gårdsliv på Sørgarden Stangnes. 

Her kan dere vandre blant gårdens dyr: geiter, kyr og høner, som ikke er fler enn gården selv kan forsørge. Dette er en kretsløpsgård med andelshavere som deler gårdens grønnsaker, poteter, egg, urter og kjøtt med meg, 3 barn og hjelpere fra hele verden. Dere kan få et lite innblikk i en drift som fortsatt drives etter samme tenkning siden første gården i Norge ble startet i 1931. Stikkord er økologisk drift, kretsløpsjordbruk, naturpreparater og kosmos.

Sørgarden ble tatt over av meg (f 1963) etter min far i år 2000. Året innen tilbrakte jeg som praktikant på en biodynamisk gård i Stange. Gården har siden utviklet seg etter livet og hendelsene her.

En liten bildeutstilling, salg av årtidens varer (evt. grønnsaker, potet, tørkede urter, gele, spekepølser av egne dyr, egg), gårdsvandring og hilse på dyr, evt. høyhopping, grønnsaksvandring mm.

Velkommen!

Lene Stangnes
Stangnesvegen 30, 2232 Tobøl
lenstang@online.no
986 64 029
Biodynamisk mat