Aurskog

Smed

Ola Martinsen

Jeg er født i 1951, i Blaker og bor på Vestre Hauger ca. 4 km fra Ovlien i Aurskog-Høland. Det ligger sentralt til både fra Årnes, Finholt, Lierfoss og Eidskog, via Søndre Mangen. Det er skiltet til Hauger like ved krysset til Søndre Mangen i Ovlien.

Jeg har eget maskinentreprenørfirma, men er nå pensjonist. Jeg har i alle år reparert redskapen i sjølbygd smie.

Jeg er sjøllært som smed, og har smidd økser og kniver på bestilling, og ellers tatt på meg varierte oppdrag som lysglobe til Mangen kapell og rekkverket utvendig der. Til Løken kirke har jeg smidd adventsstake.  Jeg har nylig levert en heil haug med kroker til låven på Aur prestegård. Jeg lager også lafteverktøy.

Kontakt meg

Ola Martinsen

Haugerveien 333, 1930 Aurskog

olamar2@online.no
90617431