Lene Bjørg og Stig Føyen

Øverby Gård 

Øverby gård er en liten gård beliggende i bygda Åbogen i Eidskog kommune utenfor Kongsvinger. Gården er på 80 mål, bestående av litt skog, innmarksbeite samt 25 dekar fulldyrka jord. Vi, Lene og Stig Føyen, midt i livet, kjøpte gården i januar 2014 og flyttet hit sommeren 2015. Vi er begge født og oppvokst i Oslo og bodde der fram til vi solgte huset og ble bønder! Lene sa opp jobben sin som pedagogisk psykologisk rådgiver og driver gården på heltid. Stig fikk jobb i Kongsvinger og jobber på gården ved siden av. Vi gikk begge på landbrukskurs for voksne på Jønsberg videregående skole i to år, 2015/2016.

Vi driver med småskala-produksjon av økologisk lammekjøtt, ull og skinnprodukter fra sau, kjøtt fra frilandsgris og økologisk honning og ferske gårdsegg. Vi satser på høy kvalitet med små nisjeprodukter og salg direkte til kunde. Kunden får trygghet for opphavet til produktet. Hos oss kan du også bli deleier i et lam eller en gris, gi det et navn og følge det frem til slakt.

Vi tar sikte på at all produksjon skal bli Økologisk her på Øverby. Økologisk landbruk handler om å drive jordbruk på mest mulig naturlig vis i pakt med naturen uten bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler. Vel så viktig handler økologisk drift også om å la dyra få lov til å leve ut sitt naturlige bevegelsesmønster.

Besøk også vår hjemmeside www.øverbygård.no

Øverby Gård
Lene og Stig Føyen
Austmarkavegen 774, 2220 Åbogen
lene.stig.foyen@gmail.com
www.øverbygård.no
mobil: 934 19 450