Eidskog

Møbeltapetserer

Håvard Sundkøien

Jeg bor strategisk til på småbruket Solvang på Stangnes like ved rv 21 og har skiltet møbeltapetserer ved riksvegen.

Jeg er født på Kirkenær i Grue i 1949 og flyttet med familien til Eidskog i 1979.

​Det tok mange år før jeg tok min solide utdannelse som møbeltapetserer. Etter framhaldskolen tok jeg postskolen og jobbet i postverket i 9 år. Deretter var jeg distriktssjef i Samvirke forsikring, jobbet i kontorforretning og møbelbtikk. I åra 1984 – 1993 var jeg advokatsekretær og jobbet med eiendomsmegling.

​St. Hans i 1994 fikk jeg hjerteinfarkt og var sjukmeldt i ett år. Da fikk jeg tilbud om å begynne i Børrud møbler. Da fattet jeg interesse for møbeltapetsering og bestemte meg for å videreutdanne meg i dette faget. 1995/96 tok jeg grunnkurs i trearbeiderfag ved Sentrum videregående, og året etter gikk jeg på Elvebakken videregående i Oslo. Deretter var det å jakte på en lærlingeplass. Jeg var så heldig å få plass hos møbeltapetserermester Henrik Bessels i Oslo. Her var jeg tre år i lære. Dette firmaet hadde mange oppdrag for bl a Slottet og den svenske kyrkan i Oslo. I 2001 fikk jeg svennebrevet og fikk svenneprøvemedaljen som beste i mitt kull.

Fra Eidskog kommune fikk jeg kr. 20.000 i etablererstøtte og tilsvarende stipend fra Blikkenslager Oluf C. Johanssen og Hustrus legat som ”utmerkelse ved avlegging Av svenneprøven i Møbeltapetserer faget”.

​Deretter har jeg hatt eget verksted i kjelleren her heime på småbruket og stortrives i yrket.

Kontakt meg

Håvard Sundkøien
Vestmarkavegen 603, 2232 Tobøl
haamarti@online.no
92294991