Liilian Saksi

Tekstilkonstnär

Jag är en textilkonstnär, ursprungligen från Norrköping, som sedan sommaren 2020 bor och arbetar på Skotterud, där jag bor tillsammans med min man och våra tvillingar. Min man Ole Gustav kommer från Alta, är präststudent och surdegsentusiast. Vi driver småbruket med utgångspunkt i fårflocken som producerar ull till mitt konstnärliga arbete. Ateljén befinner sig i ladan med stora fönster ut mot Gaustadsjøen.

Välkommen på ateljé och gårdsbesök på Nedre Refsette!

Mina arbeten tar utgångspunkt i ull som råmaterial och visar sig som textila ytor monterade på vägg eller i golvstående konstruktioner. Arbetena fungerar som variationer där färgernas samspel och interaktion med materialet är ett genomgående tema.

Jag arbetar med alla steg i processen, och både färgningen och spinningen har stor betydelse för mitt uttryck och för de val jag tar. Arbetet drivs av ett begär för färgkombinationer. Jag färgar med syntetiska pigment och arbetar ofta med kontrasterande, komplementära nyanser som har en jämbördig valör så att ett slags flimmer eller en friktion uppstår. Sedan flera år tillbaka arbetar jag med flättekniken Sprang. Den påminner i mitt uttryck om vävning, men istället för att vara uppbyggt av varp och inslag är ytan konstruerad av en eller flera sammanhängande trådar. Garnet spänns upp parallellt och flätas sedan för hand rad för rad, vilket gör att arbetet växer från mitten och ut. Trådarna korsar varandra på diagonalen och konstruerar en bärande textil yta som ger utrymme för garnets egna uttryck.

Att rota arbetet i en specifik plats och livssituation, och inte minst i min relation till fåren, bottnar i ett intresse för människans relation till andra arter. Hur den dagliga kontakten med djur påverkar oss psykologiskt, men också våra motstridiga hållningar till olika grupper av djur och djurets egenvärde.

Jag har en master i Medium- og materialbasert kunst från Kunsthøgskolen i Oslo från 2017, och sedan jag blev utexaminerad har jag haft flera separatutställningar och blivit inköpt av Nasjonalmuseet. I 2021 var jag en av de tre nominerade till Sparebankstiftelsen DNBs stipendutstilling på Oslo Kunstforening.

Liilian Saksi
Repsetvegen 62, 2230 Skotterud
Nettside: www.liiliansaksi.com
E-post: liilian.saksi@gmail.com
Mob.+47 98 99 78 32