Leikny Bekkevold

Neversløyd

 Leikny Bekkevold, født i 1946 i Eidskog.

  • Utdanning/arbeid: Lærerskoleeksamen fra 1972. 2-års tilleggsutdanning innen IT, sosialpedagogikk og kunst og håndverk, samt mange kurs innen forming.

Jobbet som grunnskolelærer fra 1972-2008 i Lundersæter, Hurdal og Brandval.

  • Nåværende virksomhet: Som pensjonist har jeg fått tid til å videreutvikle de kunnskapene jeg tilegnet meg gjennom min utdannelse innen formingsfaget.

Jeg sysler med ulike håndverk som hekling, veving, broderi og neversløyd.

Materialer fra bjørka gir inspirasjon til ulike produkter, vesentlig innenfor neverfletting. Har lært det grunnleggende håndverket av min søster Sissel, som har gått på kurs hos flere av Finnskogens gamle mestere.

Ved siden av tradisjonell neverfletting av konter, sko og kurver, lager jeg dekorasjoner av neverflak, tæger, kongler, kvister, – gjerne i kombinasjon med andre materialer som strå fra svedjerug, spon og betong(!).

  • Bosted: Nyter pensjonistlivet sammen med min mann Kjell på et nedlagt småbruk på Lundersæter.  Bruket ligger ved Steinreien, en av Finnskogens mange vakre sjøer.

 

Velkommen til vårt aktivitetshus «Hobbiten!

Neversløyd av Leikny Bekkevold
Steinreisvegen 76, 2212 Lundersæter
leikn-b@online.no
905 29 467