Neversløyd, friluftsaktiviteter og kulturformidling


Leikny Bekkevold 

 Leikny Bekkevold, født i 1946 i Eidskog.

  • Utdanning/arbeid: Lærerskoleeksamen fra 1972. 2-års tilleggsutdanning innen IT, sosialpedagogikk og kunst og håndverk, samt mange kurs innen forming.

  • Jobbet som grunnskolelærer fra 1972-2008 i Lundersæter, Hurdal og Brandval.

  • Nåværende virksomhet: Som pensjonist har jeg fått tid til å videreutvikle de kunnskapene jeg tilegnet meg gjennom min utdannelse innen formingsfaget.

Jeg sysler med ulike håndverk som hekling, veving, broderi og neversløyd.

Materialer fra bjørka gir inspirasjon til ulike produkter, vesentlig innenfor neverfletting. Har lært det grunnleggende håndverket av min søster Sissel, som har gått på kurs hos flere av Finnskogens gamle mestere.

Ved siden av tradisjonell neverfletting av konter, sko og kurver, lager jeg dekorasjoner av neverflak, tæger, kongler, kvister, – gjerne i kombinasjon med andre materialer som strå fra svedjerug, spon og betong(!).

Bosted: Nyter pensjonistlivet sammen med min mann Kjell på et nedlagt småbruk på Lundersæter.  Bruket ligger ved Steinreien, en av Finnskogens mange vakre sjøer.

Velkommen til vårt aktivitetshus «Hobbiten!

Knut Egil Bekkevold

Høgskolelektor innen friluftslivsfag

Friluftslivspedagog med en særskilt interesse for friluftsliv og psykisk helse. Har skrevet mastergraden “Tilstand av natur”; om naturopplevelsens mentale sider, belyst gjennom Hans Børlis lyrikk. Jeg har jobbet en del år med praktisk og teoretisk undervisning for Høgskolen i Innlandet, Avdeling for folkehelse, men har nå startet egen virksomhet – Outdoor Finnskogen.

Outdoor Finnskogen tilbyr friluftslivsaktiviteter i ramme av Finnskogkultur, iform av kurs, guidede opplevelser og arrangementer. Virksomheten retter seg mot både folkehelse-, utdannings- og reiselivssegmentet, og har hovedbase på Steinreisberget på Lunderseter. Dere kan lese mer om virksomheten her; www.outdoorfinnskogen.com.

Leikny Bekkevold og Knut Egil Bekkevold
Steinreisvegen 76,
2218 Lundersæter
E-post: leikn-b@online.no / post@outdoorfinnskogen.com
Mobil: 90529467 / 95175196

www.outdoorfinnskogen.com