Jorunn Engen

Galleri je

Jeg driver i småskala med økologisk honningproduksjon og vev. Jeg er født i 1945 på Vestmarka i Eidskog.

Utdanning: Cand. philol 1974, høgskolekandidat i vev 1997. Jeg har diverse kurs i birøkt, og har drevet med bier i vel 40 år og har livslang læring i hagebruk. Yrkeserfaring har jeg fått som lærer, arkivar, bygdebokforfatter, konservator og sjølstendig næringsdrivende.

Vita i forhold til tekstil:
Med lang yrkeserfaring i historie- og kulturvernarbeid, har jeg vært opptatt av det store kunnskapsnivået omkring vev og annet tekstilarbeid blant kvinner. Jeg har alltid beundret kvinner som har gjort alt de kan, ofte i små kår, for å gjøre hverdagen vakker.
Jeg fikk i ung alder overta en eldgammel vev etter en slektning, og veven har fulgt meg i alle år. Den er etter hvert blitt supplert med moderne vever.

Jeg vever nyttetekstiler, og har deltatt i en del jurierte utstillinger i inn – og utland. Jeg har laget vevoppskrifter og skrevet en del om tekstiler i blant annet Norsk husflid og det lokalhistoriske tidsskriftet Solør-Odal. Jeg har holdt kurs i bandveving, og lagt vekt på at også barn har fått en liten enkel innføring i dette ved sommerskole på Eidskog bygdetun Almenninga.

Stipend Norsk – finsk kulturfond 1999

Galleri je
Stangnessætervegen 152,
2233 Vestmarka
E-post: jingreng@online.no
Tlf.47 95451945