Bine Melby 

Galleri Fare for Ku

Velkommen til mitt stabbur og Galleri Fare for Ku!

Under Skogingdagene i 2023, vil du møte meg på stabburet på søndag. Lørdag vil du møte min mor Else som tar i mot deg og viser deg inn i “kugladskapen”. Velkommen!


Her kan du oppleve og kanskje kjøpe ei unik veske av dølafeskinn, kåpe av telemarkfe eller sidet trønder- og nordlandsfe. Eller et vakkert skinnprodukt fra gårdens egne fargerike flokk med gammelnorsk spælsau?

Jeg designer og lager eksklusive klær, vesker, smykker med mer av pelsskinn fra sjeldne og historiske norske husdyrraser. Dyra er en del av vår levende kulturarv, med særpregede farger, mønstre og egenskaper. Jeg bruker skinnene på en bevisst og bærekraftig måte den dagen de likevel skal bli mat. Formidling av historien rundt produktene, sporbarhet fra hver enkelt gård og dyrenes opprinnelse er viktig. Det er godt dyrestell på de gårdene jeg får skinn fra, og jeg vet hvor jakkene mine har beitet!

Utdanning/bakgrunn
Sivilagronom/Master i husdyrfag og pedagogikk fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Formingsfag fra Statens lærerhøyskole i Oslo. Rådgiver i bevaringsarbeid for gamle husdyrraser på nasjonalt plan i over 20 år. Designer på fulltid i mange år, nå også lærer i realfag og kunst/håndverk. Driver småbruk med sau og hest.

Bine Melby
Galleri Fare for Ku
Retrettveien 2, Edsberg, 2212 Kongsvinger
E-post: bine@bine-m.no
Web: www.etiskpels.no
Facebookside: Bine – Design med etisk pels
Mobil: +47 415 63 523